Seasonal Availability
Avocado (variety: Hash)   

May – September

Banana (variety: Cavendish)   

January – December


Table Grape (variety: Red Globe)   

November – January

Table Grape (variety: Flame Seedless)   

October – November


Table Grape (variety: Crimson Seedless)   

December – January

Table Grape (variety: White Seedless)   

November – December


Mango (variety: Kent)   

December – March